Spare i bank – er det smart eller dumt?

Å spare i bank er trygt, og du får renter på alle innskudd. Spørsmålet er om det lønner seg. Det gjør det ikke per i dag, fordi innskuddsrentene er for lave. Les i artikkelen om hvorfor du bør unngå å la pengene stå for lenge på bok.

Mye penger på bok i Norge

I følge Statistisk Sentralbyrå har det norske folk flere milliarder kroner på ulike bankkontoer, og totalsummen øker for hvert år. Andre oversikter fra SSB viser at vi samtidig investerer kun en brøkdel av dette i aksjer og fond. Eksperter advarer samtidig om at det er et tapsprosjekt å spare opp penger på en slik måte.

En del av pengene går inn og ut av ulike lønns- og brukskontoer, men mesteparten er satt av til sparing. Det er riktignok trygt å ha penger i banken, men særlig rik av det blir vi neppe.

Per i dag taper du på sparingen

Innskuddsrentene vi får i banken er rekordlave, og har vært det i lang tid. Den generelle prisstigningen er til tider høyere enn selv innskuddsrentene på en høyrentekonto. Derfor taper faktisk sparepengene seg i verdi over tid. De lave rentene i banken spiser opp hele avkastningen din. Den tusenlappen du satte inn på kontoen i fjor, gir deg mindre varer når du skal kjøpe noe i dag.

På toppen av verditapet vil du også skatte av renteinntektene. Kemneren bryr seg nemlig ikke om realtapet du får på grunn av inflasjon.

Langsiktige investeringer er bedre

Sikkerheten du har i banken til tross – skal du spare over lang tid, er sparekontoen et dårlig valg. De fleste økonomieksperter anbefaler aksjefond fremfor å la pengene stå på bok. Det er riktignok en viss risiko ved å investere i aksjemarkedet, men historiske tall viser at det lønner seg på sikt.

Du kan også redusere risikoen betraktelig ved å velge fond med lav risiko. Du ofrer da normalt en del av mulighetene for høy avkastning, men gevinsten blir i gjennomsnitt langt bedre enn innskuddsrentene.

Avkastning for pensjon

Økonomene anbefaler ikke bare at vi sparer til pensjon, men også at vi begynner så tidlig som mulig. Skal du ha det økonomisk romslig når du blir eldre, holder det neppe med utbetalingene fra Folketrygden, og tjenestepensjonen.

Pensjonssparing er også noe som gjør seg langt bedre i verdipapirer, enn på vanlige sparekontoer. Ta en titt på den nye IPS-ordningen, og sett deg inn i skattefordelene med denne typen pensjonssparing.

Nedbetaling av gjeld er smart oppsparing

Den kanskje sikreste sparemetoden er å betale gjeld. Du får garantert gevinst i form av lavere lånekostnader, og du slipper naturligvis å skatte av gevinsten. Nedbetaling av gjeld er spesielt effektivt når horisonten er lang, på grunn av renters-rente-effekten.

Har du betydelige midler på konto, samtidig som du betaler på for eksempel et boliglån, kaster du bort penger.

BSU lønner seg derimot

Et av de få unntakene når det gjelder å spare i bank, er for de som ikke er fylt 34 år. Boligsparing for ungdom gir normalt de beste rentene du kan få i en sparebank. Rentene er også gjennomgående høyere enn den generelle prisstigningen, så her får du ikke et verditap.

BSU gir i tillegg inntil 5 000 kroner i redusert skatt, noe alle som tjener over omtrent 70 000 kroner i året vil ha effekt av. For å få full skattefordel, må du spare 25 000 kroner per år. BSU er også en av de beste måtene for unge å spare opp egenkapital til bolig.

Ha en buffer på konto

Bankkontoen er fin å bruke når du sparer til ferie, ny oppvaskmaskin, møbler, eller lignende. I tillegg til dette bør de fleste sette av penger til uforutsette utgifter. Har du plassert alle midler i ulike investeringer, kan det bli vanskelig å hoste opp penger når bilen plutselig må repareres, eller vaskemaskinen går i stykker.

Det kan være smart å ha en egen konto for kortsiktig sparing og buffer-penger, og så la denne kontoen være uten tilknytning til betalingskort. Da er terskelen for å bruke av midlene litt høyere.