Enkle tiltak for å redusere skatten i 2019

Å starte pensjonssparing, gi bort pengegaver eller å spare i BSU er enkle metoder de fleste kan benytte seg av for å spare litt på skatten i 2019. Her er flere skattegrep man kan ta for å redusere kemnerens krav.

Mange nordmenn betaler sin skatt med glede, og det er gode grunner til at man bør bidra til fellesskapet med et smil om munnen. Om lag 40 prosent av statens skatteinntekter går til pensjon og sosiale ytelser som kommer de fleste av oss til gode. I tillegg går omtrent 17 prosent til sykehus og andre helsetjenester.

Likevel behøver man ikke å betale mer enn nødvendig. Her er noen av skattegrepene man kan ta i 2019.

Start individuell pensjonssparing

I 2017 ble det atskillig mer lønnsomt å starte individuell pensjonssparing (IPS). Dette holder seg også i 2019. Man kan fortsatt spare inntil 40.000 kroner per år. Dette vil gi en skattereduksjon på 8.800 kroner i 2019 ettersom man legger skattesatsen på alminnelig inntekt til grunn. I 2019 er denne på 22 prosent.

Det er flere fordeler med å spare til pensjonen på denne måten:

  • Beløpet man sparer er unntatt formuesbeskatning.
  • Man skal heller ikke betale inntektsskatt på avkastningen før man henter ut den.

Når man i fremtiden tar ut penger fra IPS-kontoen, beskattes den på samme måte som alminnelig inntekt. I tillegg er pengene bundet frem til at man når pensjonsalder.

Gi penger i gave

Gir man bort minst 500 kroner til en veldedig organisasjon, får man fradrag for beløpet på skatten. Det meste skattemyndighetene er villige til å akseptere som fradrag, er 50.000 kroner, eller 10.000,- mer enn i 2018.

Det er også mulig å skjenke gavebeløp til organisasjoner eller livssyns- og trossamfunn utenfor EØS-området. Men for at mant skal få fradrag for pengegaver ut av landet, må mottakeren være godkjent av skatteetaten.

Sett av midler for boligkjøp

Alle unge vil tjene på å sette penger inn i Boligsparing for unge (BSU). I 2019 kan man spare 25.000 på det meste. Av dette kan 20 prosent benyttes som skattefradrag. Sparer man maksbeløpet i løpet av ett år, reduseres skatten med 5.000 kroner.
Alle som sparer i BSU må huske på at det totale beløpet man kan ha stående på BSU-kontoen er 300.000 kroner.

Bli med i en fagforening

De aller fleste arbeidstakere bør melde seg inn i en arbeidstakerorganisasjon. Dette gir en ekstra trygghet i arbeidsdagen. I tillegg får man et skattefradrag med på kjøpet. På det meste kan man trekke fra innbetalte fagforeningskontingenter for 3.850,- på skatten i 2019.

Bli kvitt formue

Alle som har mer enn 1,5 millioner kroner i formue må betale formuesskatt. Skattebetalerforeningen ber mennesker med formue over fribeløpet om å tenke seg om. For det er ikke nødvendigvis klokt å betale ut forskudd på arv for eksempel, bare for å spare skatt. Spesielt hvis man egentlig trenger pengene selv.

Like fullt er det mulig å spare skattekroner ved å utbetale arven på forskudd. Eller bruke pengene som overgår fribeløpet til å kjøpe seg noe man trenger.

Man skal bare huske på å redusere formuen før nyttår. For det er da myndighetene måler den.

Utsett bonuser og provisjoner

Mange får utbetalt bonuser og provisjoner på tampen av året. Det kan lønne seg å utsette slike ekstra lønnsutbetalinger til året etter.

Dette gjelder først og fremst hvis man antar at man kommer til å passere innslagsgrensene for trinnskatt 3 eller trinnskatt 4 i 2019, samtidig som man forventer lavere lønnsutbetalinger i 2020. Et annet grep kan være å be arbeidsgiveren om å dele opp utbetalingene: Én utbetaling i 2019 og den neste i 2020.